Przymus adwokacko radcowki

W pewnych sprawach sądowych będzie można działać tylko i wyłącznie przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem takim może być wtedy adwokat albo radca prawny. W procesie cywilnym pełnomocnikiem...

Wypowiedzenie pełnomocnictwa

W ramach postępowania sądowego strona zawsze może być reprezentowana przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem przede wszystkim mogą być adwokaci oraz radcowie prawni. Gdy stronie nie będzie...

Jak ustanowić obrońcę?

W procesie karnym jako obrońca będzie mógł występować jedynie adwokat, którego ustanawia się przez udzielenie mu stosownego pełnomocnictwa do działania w danej sprawie. W przypadku, gdy...