Radca prawny

30 lipca 2015

Wśród zawodów prawniczych znajdziemy miedzy innymi postacie, które pełnią rolę Radcy prawnego. Jest to członek samorządu radcowskiego, który zajmuje się zawodowo świadczeniem pomocy prawnej. Radca prawny z zasady nie może jednak stawać się obrońcą w ramach prowadzonych sprawa karnych. Kto może być radcą prawnym Aby zostać radcą prawnym trzeba mieć bezwzględnie wyższe wykształcenie prawnicze.

Kolejnym krokiem do zdobycia takiego tytułu będzie ukończenie stosownej aplikacji, po której trzeba złożyć egzamin państwowy i po nim dopiero można być wpisanym na listę radców prawnych. Osoba, która chce wykonywać taki zawód musi przygotować się na wiele lat przygotowań i nauki, a wiedza w jej przypadku będzie weryfikowana nawet kilkanaście razy w całym toku edukacji. Rozwiązaniem może być ukończenie doktoratu z nauk prawnych, ponieważ w takim przypadku nie trzeba już odbywać aplikacji ale wystarczy jedynie zdać egzamin na radcę prawnego. W przypadku doktorów habilitowanych oraz profesorów nauk prawnych nie trzeba nawet zdawać egzaminu radcowskiego, ale można między innymi złożyć jedynie wniosek o to, by zostać wpisanym na listę radców prawnych. Czym się zajmuje Z zasady głównym zadaniem radcy prawnego będzie świadczenie pomocy prawnej. Ta pomoc będzie związana z tym, że radca prawny zajmuje się reprezentowaniem strony przed sądami oraz urzędami i będzie również polegać na przygotowywaniu opinii prawnych oraz umów i aktów dla stron według konkretnych wzorów. Powyższe wyliczenie ma jednak tylko przykładowy charakter a zakres usług radcy prawnego może być naprawdę bardzo szeroki. Jeśli chodzi o ograniczenia to nie może on prowadzić spraw z zakresu karnego oraz karnoskarbowego. Jest to zasadnicza różnica, która będzie oddzielać od siebie zawody radcy prawnego oraz adwokata. W kancelarii lub na etacie Swoje obowiązki radca prawny może wykonywać albo w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, która będzie prowadzona w formie spółki cywilnej albo spółki handlowej albo też na etacie w ramach pracy u innego przedsiębiorcy. Jeśli jakiś przedsiębiorca chce mieć prawnika na etacie może zdecydować się właśnie na zatrudnienie radcy prawnego.

Nie można jednak nigdy zatrudnić na etacie adwokata, ponieważ ma on zakaz pozostawania w stałym stosunku pracy.W związku z tym miedzy adwokatem a klientem podpisuje się stosowne umowy cywilnoprawne. Połączenie Mówi się obecnie coraz częściej o tym, by połączyć zawody radcy prawnego oraz adwokata. W ten sposób ma dojść do tego, że obecna sytuacja prawna tych zawodów stanie się jaśniejsza. Obecnie podział jest bowiem tak naprawdę sztuczny i występuje między tymi zawodami mało różnic a sam podział wynika tylko i wyłącznie z zaszłości historycznych.