Wysokość taksy notarialnej

30 lipca 2015

To jak wysoka będzie taksa notarialna będzie uzależnione od rozporządzenia przygotowanego przez Ministra sprawiedliwości. Trzeba pamiętać, że minister określa jedynie stawki maksymalne a te mogą być niższe. Obecnie sprawę reguluje rozporządzenie z czerwca 2004 roku. Stawki maksymalne jak sama nazwa tego rozporządzenia wskazuje zostają tam określone jedynie maksymalne stawki jeśli chodzi o taksę notarialną.

Tak naprawdę oznacza to jedynie, że więcej notariusz za daną usługę nie może brać. Jednak nie ma przeszkód, by ich stawki były niższe. Często notariusze starają się działać jak przedsiębiorcy i opuszczają na taksach. Dużo zależy między innymi od tego jak wielu klientów ma notariusz i jakie ma z nimi relacje. Co wydaje się istotne to u notariusza możemy sami walczyć o niższą taksę. I przy tym notariusz nie może się powołać na to, że stawka wynika z przepisów prawa ponieważ prawo określa jedynie stawki maksymalne. Wybór notariusza To klient sam będzie decydował u jakiego notariusza będzie sporządzał akt związany z jakąś czynnością prawną. Można odwiedzić kilku notariuszy i zobaczyć jakie mają stawki. Gdy uda się to zrobić przekonamy się, że ceny wcale nie są takie same. A w ten sposób uda nam się wybrać takiego notariusza, który będzie miał najniższe ceny. Bardzo ważne jest to, że niezależnie od ceny każdy notariusz i jego czynność powodują takie same skutki na gruncie prawa. Natomiast sama taksa uzależniona jest od wartości transakcji. Im większa wartość tym stawka będzie wyższa. Przy niektórych czynnościach jest jednak tak, że taksa jest uniezależniona od wartości czynności. Może to dotyczyć między innymi sporządzenia testamentu czy przy potwierdzeniu dziedziczenia ale podobnie przy umowach małżeńskich. Część taksy W niektórych czynnościach pobiera się jedynie jakiś procent od maksymalnej taksy.

U notariusza poza taksą musimy również zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Poza tym pobierane są opłaty sądowe, gdy chodzi o postępowanie wieczysto-księgowe. Do opłat będzie się zaliczać koszt założenia księgi wieczystej czy opłaty za wpisy w księdze wieczystej. Poza tym do taksy dolicza się jeszcze podatek VAT, który także płaci się u notariusza. Tam również płaci się za odpisy aktów i cena będzie też zależeć od tego ile stron ma dany akt. Opłata za odpisy wiąże się również z podatkiem VAT. Podsumowanie U notariusza więc nie będziemy płacić jedynie taksy notarialnej, ale mamy również do uiszczenia różnorakie opłaty podatkowe oraz sądowe. Ostatnia część opłat nie może podlegać negocjacji, ponieważ te stawki ustalone są z góry przez sąd i notariusz nie może ich zmieniać.